Sản phẩm ASIALAND

CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP QUỐC TẾ (VIPHAVET) LÀ CÔNG TY KINH DOANH THUỐC THÚ Y, THUỶ SẢN HÀNG ĐẦU Ở VIỆT NAM

Công ty Viphavet đang nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện “Hệ thống quản lý chất lượng – ISO 9001:2008”, đảm bảo cung cấp đến khách hàng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

Other information should be kept (from TẦM NHÌN…..)

TẦM NHÌN

Viphavet là công ty luôn đổi mới, hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh thuốc thú y và cung cấp giải pháp cho ngành thú y.

SỨ MỆNH

Cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm chất lượng thông qua một hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn, liên tục được cải tiến.

GIÁ TRỊ

  • Khách hàng. Nhanh chóng nắm bắt các nhu cầu của khách hàng để làm thỏa mãn sự mong đợi của quý khách
  • Tôn trọng con người. Tôn trọng các mối quan hệ, luôn đặt niềm tin vào những người đang cộng tác với Viphavet.
  • Sự liêm chính. Tin tưởng lẫn nhau để đưa ra giải pháp tối ưu nhất.
  • Sáng tạo. Luôn khuyến khích sáng tạo trong việc chăm sóc khách hàng.
  • Phân quyền. Quyền hạn được giao đúng người đúng việc để công việc được thực hiện suông sẻ.
  • Làm việc nhóm. Cùng nhau làm việc để đạt được mục tiêu đề ra.
  • Cách thực hiện. Làm việc có mục tiêu và sự ưu tiên được xem như nét văn hóa của công ty.